Noderīga informācija

Privātuma politika

Balssieraksti.lv lapas īpašnieks un saņemto datu pārzinis:

SIA “Ierakstu Māja”
Reģ. nr.: 40203073761
Jur. adrese: Robežu Iela 27, Rīga, LV-1002
Mob. tālr.: +371 26110355
E-pasta adrese: eva@ierakstumaja.lv

1. Kā dati tiek vākti un kādam mērķim

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju Balssieraksti.lv mājaslapā. Lai būtu iespējams piereģistrēt un administrēt profilu, Jums ir jāsniedz personas dati, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei. 

 1. Uzņēmuma nosaukums un/ vai personas vārds un uzvārds
 2. Uzņēmuma reģistrācijas numurs
 3. Bankas konts (tikai juridiskām personām)
 4. Uzņēmuma juridiskā adrese
 5. Kontaktpersonas telefona numurs un e-pasta adrese
 6. Transkripts

Punktos 1.- 4. minētie dati tiek izmantoti, lai noslēgtu līgumu ar Jums un izpildītu tā nosacījumus, tāpat dati tiek izmantoti rēķina sagatavošanai.

Punktā 5. minētie dati tiek izmantoti saziņai ar Jums par pasūtījuma izpildes detaļām un gatava pakalpojuma nosūtīšanai. Ikmēneša jaunumu un aktualitāšu nosūtīšanai Jums, ja esiet devis piekrišanu mājslapā, ka vēlaties tos saņemt.

Punktā 6. minētie dati tiek izmantoti pakalpojuma cenas noteikšanai, kas ir atkarīga no transkripta garuma un pasūtījuma izpildei, nododtot transkripta saturu balss aktieriem ierunāšanai. 

Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu ikmēneša jaunumu saņemšanai jebkurā brīdī, nospiežot uz saites no “Ierakstu Māja” saņemtajā jaunumu paziņojumā vai, rakstot uz e-pastu: eva@ierakstumaja.lv.

Izveidojot pasūtījumu Balssieraksti.lv mājaslapā, Jūsu sniegto informāciju apstrādā gan elektroniskās sistēmas, gan “Ierakstu Māja” darbinieki.

Iepriekš minētā informācija punktos 1.- 4. tiek nodota “Ierakstu Māja” grāmatvedībai, līguma un rēķina sastādīšanai un apstrādei.

Punktā 5. minētā informācija tiek nodota “Ierakstu Māja” projektu vadītājam, kas nodrošina komunikāciju par pilnīgu pasūtījuma izpildes un gatava pakalpojuma nodošanas iespējām. 

Punktā 6. norādītā informācija tiek nodota “Ierakstu Māja” projektu vadītājam, skaņas režisoram un izvēlētajam balss aktierim. 

Balss aktieriem piedāvātajā pieteikuma formā norādītos datus ievācam un apstrādājam, lai izvērtētu balss aktiera piemērotību dalībai projektā, saziņai par tālākām darbībām, informācijas precizēšanai un profila izveidošanai. Līguma noslēgšanai ar balss aktieri, ja tiek izlemts sadarboties.

 1. Vārds un uzvārds
 2. E-pasts
 3. Dzimšanas datums
 4. Telefona numurs
 5. Īsa biogrāfija 
 6. Portreta fotogrāfija

Punktos 2., 3., 4. norādītā informācija tiek nodota tikai “Ierakstu Māja” projektu vadītājam un tiek izmantota saziņai ar balss aktieri un aktiera atbilstības izvērtēšanai, šī informācija netiek publiskota mājaslapā Balssieraksti.lv.

Punktos 1., 5., 6. norādītā informācija tiek izmantota balss aktiera atbilstības izvērtēšanai. Ja balss aktieris tiek apstiprināts pievienošanai mājaslapā, tad šī informācija tiek izmantota profila izveidei un tiek publiskota mājaslapā Balssieraksti.lv.

Tikai gadījumā, ja balss aktieris tiek apstiprināts pievienošanai mājaslapā un ierodas ierakstīt balss paraugus, tas piekrīt publicēt minētos 1., 5., un 6. punktā minētos datus Balssieraksti.lv mājaslapā.

2. Datu izpaušana trešajām personām

“Ierakstu Māja” neizpauž saņemtos uzņēmuma un/ vai personas datus trešajām personām, kas nav saistītas ar pasūtījuma izpildes un failu nodošanas nodrošināšanu.  

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus. Piemēram, uzņēmumiem, kas sniedz:

 • datu centru pakalpojumus;
 • sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus;
 • skaņu ierakstus svešvalodās.

Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar likumu un sadarbības līgumā noteiktajiem norādījumiem, un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem.

Ievadot savus kredītkartes datus mājaslapā, tie tiek nodoti apstrādei sekojošiem starpniekpakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu pasūtījuma apmaksas veikšanu:

 • Paypal. Šeit var iepazīties ar Paypal datu apstrādes noteikumiem – https://www.paypal.com/lv/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • Stripe. Šeit var iepazīties ar Stripe datu apstrādes un drošības noteikumiem https://stripe.com/docs/security/stripe

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskās prasības.

3. Datu uzglabāšana

“Ierakstu Māja” rūpējās par saņemto datu drošību un to apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 • Ja pasūtījums tiek veikts, nereģistrējoties mājaslapā, iesniegtie dati tiks uzglabāti “Ierakstu Māja” datu bāzē divus gadus pēc pēdējā pasūtījuma veikšanas.
 • Ja pasūtījums tiek veikts, reģistrējoties mājaslapā kā pastāvīgs lietotājs, “Ierakstu Māja” uzglabās iesniegtos datus vienu gadu pēc profila deaktivizācijas.
 • Ja esiet iesniedzis e-pastu, lai saņemtu ikmēneša jaunumu apkopojumu, “Ierakstu Māja” reizi mēnesī nosūtīs uz norādīto e-pastu jaunāko informāciju. Piekrišana saņemt ikmēneša jaunumus e-pastā būs derīga trīs gadus pēc tās sniegšanas. Šī termiņa beigās tiks izsūtīts e-pasts, lai apstiprinātu, ka vēlies turpināt saņemt balssieraksti.lv ikmēneša jaunumu apkopojumu.

4. Sīkdatnes

Balssieraksti.lv mājaslapā izmanto sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu tās funkcionalitāti, ievāktu apmeklējuma statistikas datus un uzlabotu Jums sniegtos pakalpojumus. 

 • Mājaslapā izvietotais sīkdatņu paziņojums informē apmeklētājus par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai ļaut izmantot sīkdatnes.
 • Sīkdatņu nepieņemšana neliegs Tev apmeklēt un lietot mājaslapu, taču var ierobežot mājaslapas izmantošanas iespējas.

Dati tiek ievākti , lai nodrošinātu mārketinga rīku sniegtās iespējas un analizētu mūsu interneta lapas apmeklējuma plūsmu. Mēs izmantojam nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu savu interneta resursu pieejamību.

5. Informācija par datu apstrādi

Jums ir tiesības saņemt informāciju par nodotajiem datiem, to apstrādi, iegūt informāciju par personām, kuras ir saņēmušas nodotos personas datus, kā arī iegūt informāciju par to, kad iesniegtie personas dati pēdējo reizi ir tikuši laboti vai dzēsti. 

Jums ir tiesības pieprasīt nodoto datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

 • Lai saņemtu informāciju par nodotajiem datiem, kuri glabājas pie “Ierakstu Māja”, veiktu labojumus, dzēstu vai saņemtu datus vai veiktu citas darbības ar Jūsu nodotajiem datiem – vērsieties pie “Ierakstu Māja” rakstot uz e-pastu: eva@ierakstumaja.lv.
 • Viena mēneša laikā, no pieprasījuma iesniegšanas, saņemsiet pieprasīto informāciju vai argumentētu atteikumu, ja informāciju sniegt nav iespējams.
 • Ja uzskatiet, ka dati tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011.

Ja Jums ir jautājumi vai komentāri, sazinaties